Persondatapolitik i LEAD THE TALENT

1.0 Dataansvarlig

Günes & Co ApS
Elkjærvej 26, st.
Åbyhøj 8230
Kontakt e-mail: info@leadthetalent.dk
Cvr-nr.: 37677116

2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler ifm. din tilknytning til LEAD THE TALENT (deltager i en aktivitet eller nyhedsbrevsmodtager)

Vi indsamler personoplysninger om dig for at kunne levere den ønskede værdi af din aktivitet med LEAD THE TALENT. Det betyder, at vi bruger det udelukkende til det formål, som du eller din virksomhed har deltaget i LEAD THE TALENT for og oplysningerne deles eller sælges ikke til nogen tredjepart medmindre, vi har eksplicit tilladelse fra dig til dette.

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og/eller din virksomhed:

Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved eksempelvis ansøgning som deltager eller gennem den kommunikation, du har haft med os på sociale medier eller mail.

Vi indsamler CPR-nr. til at koordinere din deltagelse i vores aktiviteter med det jobcenter du er tilknyttet. Vi tillader os at gemme det i vores system, så længe du er tilknyttet vores forløb.

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor andre personer eller virksomheder som dig. Dette for at kunne tilpasse vores indhold af LEAD THE TALENT specifikt til den målgruppe, du er i og for at kunne optimere LEAD THE TALENT.

Deltager du i de undersøgelser vi gennemfører, indsamler vi de oplysninger, som indgår i undersøgelsen, herunder, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Deltagelse i undersøgelser er altid frivillig.

Vi bruger undersøgelserne til dels at forbedre vores tjenester, men også for at kunne tilbyde dig og din virksomhed andre ydelser, herunder at målrette vores tilbud bedre til dig og din virksomhed.

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores undersøgelser er dit samtykke.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, som vi alene har indsamlet som følge af din deltagelse i en LEAD THE TALENT aktivitet.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores aktivitet med dig i LEAD THE TALENT.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos LEAD THE TALENT, skal du rette henvendelse på info@leadthetalent.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på info@leadthetalent.dk.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på info@leadthetalent.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi kan se en mulighed for at fortsætte samarbejdet med dig som tidligere talent, mentor, eller casevirksomhed og hvis du stadig er skrevet op til et nyhedsbrev eller anden form for information fra LEAD THE TALENT (f.eks. ifm. et event)

Når vi ikke ser samarbejdsmuligheder, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

3.3 Dataportabilitet

Du kan altid få udleveret den information, vi har om dig og din virksomhed eller få den overført til andetsteds. Det sker ved at skrive direkte til os på info@leadthetalent.dk.

3.4 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites og/eller en e-mail til dig personligt.

Sidst revideret maj 2018